[wpes_search_form wpessid='2584']

Personalia

vd Velde IT Consultancy

Naam: Arjan van der Velde
Woonplaats: Exloo (Dr.)
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: B (in bezit van auto)
Functie: Linux IT Consultant
LinkedIn Profiel: KLIK HIER

Profiel

vd Velde IT Consultancy

Vanuit mijn bedrijf breng ik mijn expertise over in Daily Ops, Linux, Backup/Storage, Monitoring, inciden-ten, changes en projecten. Als Linux IT Consultant, in combinatie met mijn communicatieve vaardigheden, breng ik continuïteit in beheer en til ik, desgewenst samen met collega's, de infrastructuur naar een hoger plan.

Gezien de huidige tijd is remote werken 100% mogelijk. Stabiel internet, telefoon en een uitgebreid werk-station staan hier tot mijn beschikking. BYOD is ook zeker mogelijk.

Inmiddels ben ik, op 01-03-23, 13 jaar werkzaam binnen de IT wereld. Ik begon ongeveer 8 jaar geleden te werken in de terminal volgens HP-UX bij Xtilton (later toegevoegd aan Parnassia Groep). Sindsdien heb ik mogen werken met Red Hat, Ubuntu, Suse, CentOS en o.a. HP-UX en AIX. De laatste paar jaar ligt de focus op Red Hat. Ik heb aantoonbaar ervaring met het beheren en oplossen van incidenten en het uitvoeren van Changes. Binnen de Parnassia Groep heb ik mogen deelnemen aan projecten m.b.t. HP-UX en alles wat daarbij kwam kijken. Bij Ministerie van Defensie maak ik deel uit van grotere changes met verantwoordelijke werkzaamheden (denk aan het patchen van honderden servers). Bij mijn voormalige opdracht- c.q. werkgevers heb ik in teamverband resultaten neergezet ter optimalisatie van de infrastructuur. Denk hierbij aan het automatiseren of aan het verbeteren van monitoring, workflows, processen en monitoring. In termen als ITIL en Scrum draag ik mijn steentje bij.

Communicatief sta ik mijn mannetje en ik kan uitstekend overweg met collega's, gebruikers, leveranciers en managers. Ik vind het leuk om kennis te delen en te halen; dit voor het belang van een goede samenwerking. Een complex project ga ik niet uit de weg maar pak ik met beide handen aan. Hierbij zorg ik ervoor dat ik op een adequate wijze op zoek ga naar een oplossing, planning, samenwerking en eindresultaat.

Er wordt gewerkt aan certificering; mijn eigen roadmap behelst het omschakelen naar DevOps. Dit wordt gedaan middels studieboeken, Udemy en het behalen van officiële certificaten. Denk hierbij aan Cloud, programmeren of bijvoorbeeld Ansible.

Werkervaring

vd Velde IT Consultancy

-- Ministerie van Defensie --

FUNCTIE: Freelance IT Consultant

PERIODE: Juni 2022 - nu

BEDRIJF: Min. van Defensie - GIT ITT - DCSC Linux te Maassluis

SITUATIE: In teamverband of individueel verantwoordelijk zijn voor diverse beheersaspecten op het gebied van Daily Ops c.q. DevOps.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ Linux Patch Management.

√ Vanuit de monitoring oplossen van (dreigende) verstoringen om zo snel mogelijk de integriteit van het business proces te herstellen of schade erop te beperken.

√ Uitrollen servers.

√ Continuïteitsbeheer, oftewel het uitvoeren van Restores van servers of bestanden, alsmede het proces daarvan waarborgen en verbeteren.

√ Uitvoeren van het dagelijks beheer, het oplossen van (dreigende) verstoringen en het afhandelen van Changes teneinde de continuïteit van de ICT-omgeving, zowel op de korte als de lange termijn, zeker te stellen.

√ Verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en Changes teneinde de continuïteit en optimale werking van systemen en daarmee de business processen te waarborgen.

√ Doorgeleiden en behandelen van structurele (ICT)-incidenten en problemen en het bewaken van de voortgang.

√ Documentatie aanvullen c.q. opleveren. Denk hierbij aan werkinstructie(s), (Change) templates of bijvoorbeeld Procedures.

RESULTAAT:
Dagelijks beheer wordt gecontinueerd. Werkinstructies en processen zijn verbeterd of zijn verbeterd middels gedane voorstellen.

TECHNIEK:
Red Hat, Ubuntu, Suse Linux, Rubrik, Cobbler, GitLab, Infoblox, Suse Manager, Ansible, Puppet, VmWare, Zabbix, ITIL/Scrum, Microsoft Teams, SQL

-- Ministerie van Defensie --

FUNCTIE: Freelance IT Consultant

PERIODE: Juni 2021 - Maart 2022

BEDRIJF: Min. van Defensie - GIT ITT - POM IT te Maassluis

SITUATIE: In teamverband of individueel verantwoordelijk zijn voor diverse beheersaspecten op het gebied van (technisch) Applicatiebeheer.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ Linux Patch Management.

√ Wachtwoordwijziging op applicatie-niveau.

√ Installatie en configuratie van Cognos

√ Continuïteitsbeheer, oftewel het uitvoeren van Backup- en Restoretest van diverse omgevingen, alsmede het proces daarvan waarborgen en verbeteren.

√ Uitvoeren van het dagelijks beheer, het oplossen van (dreigende) verstoringen en het afhandelen van changes teneinde de continuïteit van de ICT-omgeving, zowel op de korte als de lange termijn, zeker te stellen.

√ Verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en changes teneinde de continuïteit en optimale werking van systemen en daarmee de business processen te waarborgen.

√ Vanuit de monitoring oplossen van (dreigende) verstoringen om zo snel mogelijk de integriteit van het business proces te herstellen of schade erop te beperken.

√ Aannemen en beoordelen van changes van users en management; doorvoeren van wijzigingsverzoeken in de systemen na goedkeuring.

√ Doorgeleiden van structurele (ICT)-incidenten en problemen naar de 3e lijn en het bewaken van de voortgang.

√ Documentatie aanvullen c.q. opleveren. Denk hierbij aan werkinstructie(s), (Change) templates of bijvoorbeeld Procedures.

RESULTAAT:
Technisch Applicatiebeheer wordt gecontinueerd. Werkinstructies en processen zijn verbeterd of zijn verbeterd middels gedane voorstellen.

TECHNIEK:
Red Hat, Windows Server, Cognos, VmWare, Zabbix, ITIL/Scrum, Microsoft Teams, SQL

-- PinkRoccade HealthCare --

FUNCTIE: Freelance IT Consultant

PERIODE: April 2021 - Mei 2021

BEDRIJF: PinkRoccade HealthCare te Apeldoorn

SITUATIE: In teamverband of individueel verantwoordelijk voor diverse beheersaspecten op Linux gebied.


WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ Daily Operations

√ Monitoring

√ Uitvoeren van het dagelijks beheer, het oplossen van (dreigende) verstoringen en het afhandelen van changes teneinde de continuïteit van de ICT-omgeving, zowel op de korte als de lange termijn, zeker te stellen.

√ Verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten, problems en changes teneinde de continuïteit en optimale werking van systemen en daarmee de business processen te waarborgen.

√ Vanuit de monitoring oplossen van (dreigende) verstoringen om zo snel mogelijk de integriteit van het business proces te herstellen of schade erop te beperken.

√ Aannemen en beoordelen van changes van users en management; doorvoeren van wijzigingsverzoeken in de systemen na goedkeuring.

√ Doorgeleiden van structurele (ICT)-incidenten en problemen naar de 3e lijn en het bewaken van de voortgang.

√ Documentatie aanvullen c.q. opleveren.

RESULTAAT:
Daily Ops wordt gecontinueerd. Een overvloed aan werk is weggewerkt. Collegae kunnen de prioriteit geven aan Changes.

TECHNIEK:
Red Hat, CentOS, Nagios, Grafana, Slack, Backup, ITIL/Scrum, Hardware/server, Microsoft Teams, Veeam, Microsoft Azure, Gensys

-- Deltares --

FUNCTIE: Freelance IT Consultant

PERIODE: Augustus 2020 - Januari 2021

BEDRIJF: Deltares te Delft

SITUATIE:

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Vanuit het perspectief van water, bodem, en infrastructuur doen we dit via vier missiegebieden, waarin we onze bijdragen aan de internationale en Nederlandse missies beschrijven: Toekomstige delta’s, Duurzame delta’s, Veilige delta’s en een Veerkrachtige infrastructuur. Omdat het beheer van dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen, universiteiten en NGO’s in binnen- en buitenland.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ De dagelijkse operatie (Operations Desk)

√ Uitvoeren van het dagelijks beheer, het oplossen van (dreigende) verstoringen en het afhandelen van changes teneinde de continu•teit van de ICT omgeving, zowel op de korte als de lange termijn, zeker te stellen.

√ Verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten, problems en changes teneinde de continu•teit en optimale werking van systemen en daarmee de business processen te waarborgen.

√ Bepalen en afwegen van impact van verstoringen, problemen en wijzigingen rekening houdend met de service levels en het business belang teneinde de juiste impact te kunnen bepalen en het juiste oplossingstraject te kiezen. Nemen van beslissingen in overeenstemming met het besturingsprotocol.

√ Oplossen van (dreigende) verstoringen om zo snel mogelijk de integriteit van het business proces te herstellen of schade erop te beperken.

√ Analyseren van incidenten en problemen, oplossen van problemen binnen de normen van de SLA's met als doel het serviceniveau te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen.

√ Aannemen en beoordelen van changes van users en management; doorvoeren van wijzigingsverzoeken in de systemen na goedkeuring.

√ Doorgeleiden van structurele (ICT)-incidenten en problemen naar de 3e lijn en het bewaken van de voortgang.

RESULTAAT:

Verbeteringen en optimalisaties zijn doorgevoerd. Vermindering van incidenten. Monitoring is verbeterd. Workflows worden beter herkend. Goedwerkende samenwerkingen met engineers worden erkend. Een uitstekende draaiende infrastructuur, met daarnaast een continue verzorging van de systemen, waar mogelijk geautomatiseerd.

TECHNIEK:

CentOS 7, Red Hat 5/6/7, AIX, TSM Backup, HP OpenView, HP Server Automation, Diverse Dell PowerEdge hardware, Dell OpenManage Server, Veritas Clustering, Kanban, Control-M, VmWare, Vsphere Web Client, JIRA, Grafana, Shell-scripting, SM9.

-- KLM --

FUNCTIE: Linux Engineer via Greater BV en Cincero IT

PERIODE: Juni 2018 - Maart 2019

BEDRIJF: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) te Schiphol-Rijk

SITUATIE:

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM, gebruikelijke Engelse naam: KLM Royal Dutch Airlines) is de nationale luchtvaartmaatschappij en een van de tien grootste werkgevers van Nederland.[2] Thuishaven is de luchthaven Schiphol bij Amsterdam. KLM opereert wereldwijd en vormt de kern van de KLM Groep, waarvan ook KLM Cityhopper, Martinair en Transavia deel uitmaken. KLM is in 2004 gefuseerd met Air France tot de holding Air France-KLM. Onder de holding zijn KLM en Air France beide actief als netwerkmaatschappij. KLM behaalt haar omzet uit drie kernactiviteiten: vervoer van passagiers, vrachtvervoer en vliegtuigonderhoud.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ De dagelijkse operatie (Operations Desk)

√ Uitvoeren van het dagelijks beheer, het oplossen van (dreigende) verstoringen en het afhandelen van changes teneinde de continu•teit van de ICT omgeving, zowel op de korte als de lange termijn, zeker te stellen.

√ Verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten, problems en changes teneinde de continu•teit en optimale werking van systemen en daarmee de business processen te waarborgen.

√ Bepalen en afwegen van impact van verstoringen, problemen en wijzigingen rekening houdend met de service levels en het business belang teneinde de juiste impact te kunnen bepalen en het juiste oplossingstraject te kiezen. Nemen van beslissingen in overeenstemming met het besturingsprotocol.

√ Oplossen van (dreigende) verstoringen om zo snel mogelijk de integriteit van het business proces te herstellen of schade erop te beperken.

√ Analyseren van incidenten en problemen, oplossen van problemen binnen de normen van de SLA's met als doel het serviceniveau te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen.

√ Aannemen en beoordelen van changes van users en management; doorvoeren van wijzigingsverzoeken in de systemen na goedkeuring.

√ Doorgeleiden van structurele (ICT)-incidenten en problemen naar de 3e lijn en het bewaken van de voortgang.

RESULTAAT:

Verbeteringen en optimalisaties zijn doorgevoerd. Vermindering van incidenten. Monitoring is verbeterd. Workflows worden beter herkend. Goedwerkende samenwerkingen met engineers worden erkend. Een uitstekende draaiende infrastructuur, met daarnaast een continue verzorging van de systemen, waar mogelijk geautomatiseerd.

TECHNIEK:

CentOS 7, Red Hat 5/6/7, AIX, TSM Backup, HP OpenView, HP Server Automation, Diverse Dell PowerEdge hardware, Dell OpenManage Server, Veritas Clustering, Kanban, Control-M, VmWare, Vsphere Web Client, JIRA, Grafana, Shell-scripting, SM9.

-- SPS Continuïteit in IT --

FUNCTIE: Medior Systeembeheer Linux/Unix

PERIODE: Maart 2017 - Maart 2018

BEDRIJF: SPS Continuïteit in IT te Reeuwijk

SITUATIE:

SPS Continuïteit in IT levert beheerwerkzaamheden aan MkB en grootbedrijven, waarbij de levering van hun monitoringtool ‘Gensys’ het middelpunt. Deze monitoringstool is middels 25 jarige ervaring ontwikkeld en monitort systemen in allerlei varianten en allerlei maten. Klanten zijn o.a. Philips, Blokker en NedCargo.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ Het monitoren van de Windows- en Unix/Linux omgevingen door middel van de tool ‘Gensys’.

√ Het oplossen van incidenten, vari‘rend van volgelopen disks, performance meldingen, database user locks tot een niet goedlopende back-up.

√ Het leveren van de beste user-experience richting de klanten, waarbij een correcte communicatie uiteraard een belangrijk item was. De Gensys monitoring tool was hierin expliciet leidend.

√ Het beheren van Linux virtuele machines op het Microsoft Azure platform of het in beheer nemen van Unix/Linux/Windows machines in de Gensys beheertool.

√ Dagelijkse backup-controle door in te loggen op software pakketten zoals CommVault of Veeam.

√ Backup incidenten constateren en oplossen.

RESULTAAT:

Een goede verloop van pro-actieve monitoring, middels de Gensys tooling, welke leidt tot stabiele omgevingen bij directe klanten van SPS.

TECHNIEK:

RedHat Enterprise Linux 6/7, CentOs, Ubuntu, Linux, HP-UX, Windows 2003, 2008, 2012 en 2016, Commvault, Veeam, Microsoft Azure, Gensys, Monitoring, Hyper-V, VMWare.

-- Xtilton/Parnassia Groep --

FUNCTIE: Medior Systeembeheerder Unix

PERIODE: Maart 2010 - maart 2017

BEDRIJF: Parnassia Groep te Den Haag

SITUATIE:

De Parnassia Groep heeft inmiddels qua (virtueel) serverpark, applicaties en netwerk een indrukkend eindgebruikersaantal van ± 11.000 gebruikers en ruim 500 vestigingen. In samenwerking met vele leveranciers en diverse eigen afdelingen zijn ze medebepalend in de GGZ-sector.

WERKZAAMHEDEN:

Verantwoordelijk voor onder andere:

√ Na begonnen te zijn op de Servicedesk, waarbij 1e en 2e lijns incidenten werden opgelost, ben ik doorgegroeid richting systeembeheer. Na enige vormen van beheer, denk hierbij aan server- of werkplekbeheer, ben ik geruime tijd (hoofd/mede)verantwoordelijk geweest voor het beheer van HP-UX in het algemeen. Dit was ondergebracht in een team tezamen met Back-up en Storage.

√ Dit betekende beheer uitvoeren over meerdere on-premise servers; vari‘rend van een PA-RISC HP9000 Server of een Rx2660 HP 9000 Integrity Server tot de toen hightech HP Integrity Superdome 8 2S. Virtuele Linux systemen zoals Red Hat werden stilletjes aan geaccepteerd binnen het beheer.

√ Hierbij was ik verantwoordelijk voor het functioneren van de hardware en het OS van deze machines. Dit omhelsde een nauwe samenwerking met leveranciers zoals HP of PinkRoccade Healthcare, meerdere (ITIL)Managementlagen, meerdere beheer levels zoals Back-up, Storage en Applicatiebeheer, maar ook een directe samenwerking met de afdeling Functioneel Beheer. In sommige gevallen was er ook degelijk een samenwerking met Server- of Infrabeheer. Hierbij kwam mijn MCSE-kennis goed van pas.

√ Het uitvoeren van dit beheer omvatte diverse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het vervangen van disks, disks aanmaken via HP-3PAR (Storage) en HP-UX, performance issues traceren, het starten/stoppen van HL7 koppelingen, monitoring via scripting of Nagios/SCOMM, het beheren van de Progress databases, het beheren van het back-up proces of het simpelweg toevoegen van een printer.

√ Een vaak voorkomend ITIL-proces was het uitvoeren van een RFC. Dit werd veelal in het weekend uitgevoerd, om de gebruiker minimaal hinder te laten ondervinden. Hierbij kan men denken aan het updaten van het Elektronisch Pati‘nten Dossier van PinkRoccade HealthCare. Ik voerde, tezamen met PinkRoccade Healthcare, de werkzaamheden uit op HP-UX niveau en was verantwoordelijk voor de back-up op HP-UX Žn Dataprotector niveau. Hierbij was een onderlinge communicatie tussen PRHC, Functioneel Beheer en ondergetekende noodzakelijk.

√ In deze rol heb ik eigenhandig het update cyclus (denk hierbij aan technische- en (ITIL)managementtaken) nieuw leven ingeblazen en ben ik in control geweest van het (ingewikkeld) beheer van het Superdome 2 Cluster en zijn HP-UX met toebehorende omgevingen en applicaties. Voor de HP Superdome 8 2S waren er binnen HP Nederland maar 2 HP-engineers met kennis van deze servers. Men kan er dus vanuit gaan, dat er zeer complexe situaties zijn geweest, waarbij bijvoorbeeld een failover niet eens mogelijk was. Een goede samenwerking met HP, waarbij ik soms een HP-engineer uit India van advies moest voorzien, was derhalve zeker een must.

√ In een later stadium ben ik werkzaamheden gaan uitvoeren voor Infrabeheer. Dit betekende onder andere beheer uitvoeren over Avaya switches, maar veelal wederom het verbeteren van managementtaken en het verbeteren van de complexe contacten met ŽŽn bepaalde leverancier.

√ Daarnaast draaide ik vele consignatie diensten en werd ik ingezet voor NOC-diensten.

RESULTAAT: Diverse resultaten

TECHNIEK:

HP-UX, Windows 2003/ 2008/ 2012, VmWare, Apache Tomcat, LDAP, HP-UX Clustering, Active Directory, HP Proliant, HP Server Hardware, Superdome 2, Topdesk, Solarwinds, SCOMM, Nagios, Progress, HP SIM, HL7, Bash-scripting, ITIL, Management, Avaya, HP 3PAR, HP Data Protector, Printers.

Overig

vd Velde IT Consultancy

Aug. ’08 - Jan. ’09 | Uitzendkracht via Capac bij Impress | Algemene werkzaamheden in een drukkerij (Drukker meehelpen, druklijn schoonmaken, drukseries testen, inpakwerkzaamheden, administratieve werkzaamheden met pc.)

Apr. ’06 – Aug. ‘08 | Uitzendkracht via Capac bij Diolen te Emmen | Vergelijkbaar met Operatorwerk (storingen oplossen, machines onderhouden/poetsen, reparaties doen, het spin/strekproces kennen, als er iets mis is: nagaan waar de fouten zitten, controles uitvoeren, administratieve werkzaamheden met pc). Ook gewerkt op de afdeling met Twijnerij/Conerij/Koordmachines. Dit in 2004. Ervaring met garen en de desbetreffende machines. Dit door bereid te zijn te leren en snel dingen op te pakken.

Dec. ’05 – Mrt. ‘06 | Callcenteragent (Unive Zorg) bij Interfoon te Assen | Mensen helpen met problemen/vragen over het nieuwe Zorgsysteem, cross-selling toepassen, administratieve werkzaamheden met pc, klantregistratie.

Aug. ’05 – Dec. ‘05 | Diverse uitzendbureau’s | Diverse werkzaamheden in productie etc.

Jan. 05 – Aug. ’05 | Monteur bij Applicom Brandpreventie te Den Haag (werkzaamheden in UMCG Groningen) | Het brandveilig maken van leidingen/kabels d.m.v. een speciale coating toe te brengen op een bepaalde werkwijze.

Apr. ’04 – Nov. ‘04 | Accordis te Emmen | Productiewerk; het gangbaar maken van Twijnmachines, storingen signaleren, het productieproces bewaren.

Sept. ‘03 – Apr. ’04 | Horecamedewerker bij D’Oale Klomp te Exloo | Bediening/bar/snackbar.

N.B.: Er zullen ongetwijfeld nog baantjes missen. Ik heb bijvoorbeeld een week of 2 in de kassenbouw gezeten; puur om uit de WW te blijven. Nadat ik moest stoppen met de HTO-opleiding 'Mens en Informatica' ben ik gaan werken en heb ik allerlei werkzaamheden aangepakt. Dit lukte toendertijd nog via uitzendbureaus. Studiefinanciering kwam om de hoek kijken en daarom ben ik niet verder gegaan met studeren. Het verloop van de studie(s) hebben te maken met een prive-verleden m.b.t. ongelukken van vrienden. Niet elk leventje verloopt zeg maar rooskleurig, maar alles wat hier staat, heeft me gemaakt tot wat ik nu ben en doe.

Cursus & Training

vd Velde IT Consultancy

2020 | Thuis bezig met Docker – Grafana – Blackbox importer – Monitoring | Q3

2020 | RHCSA 8 Rapid Track by QStarsIT | Gecertificeerd

2020 | Technical Introduction to Amazon Web Services | Q2 - Deelname

2020 | Udemy Complete Python Developer in 2020: Zero to Mastery | Q3

2020 | Workshop Python by Global Knowledge | Q2 - Deelname

2020 | Workshop Scripting Python Basics Cincero IT | Q2 - Deelname

2020 | Workshop Kubernetes Basics by Rob den Braber (2e x) | Q2 - Deelname

2020 | RHCSA | Q4 december

2019 | LinuxAcademy; Red Hat Certified Systems Administrator – RHCSA Exam Prep | Gecertificeerd

2019 | Workshop Kubernetes Basics by Rob den Braber | Gecertificeerd

2018 | Udemy; Red Hat Certified systems Administrator Prep | Gecertificeerd

2018 | Udemy; Ansible for the Absolute Beginner Hands on | Gecertificeerd

2018 | Udemy; Bash Scripting and Shell Programming | Gecertificeerd

2018 | Udemy; Scrum Fundamentals | Gecertificeerd

2018 | Udemy; Clear and Simple VMware vSphere 65 Foundations | Gecertificeerd

2018 | LPIC2 | Gecertificeerd

2018 | LPIC1 | Gecertificeerd

2018 | Agile Scrum Foundation | Gecertificeerd

2014 | Global Knowledge Apollo 13 Simulation Game | Gecertificeerd

2014 | Conclusion Talent Development | Gecertificeerd

2014 | Managing HP 3PAR StoreServ I en II | Gecertificeerd

2014 | HP-UX Serviceguard I | Gecertificeerd

2013 | ITIL V3 | Gecertificeerd

2013 | H6285S HP-UX Logical Volume Manager | Gecertificeerd

2012 | 070-417 Upgrading Skills to MCSA Windows Server | Gecertificeerd

2012 | CompTIA A+ Essentials and Practical Appl. (220-701 en 220-702) | Gecertificeerd

2012 | HP Superdome 2 PinkRoccade Healthcare Maatwerk Training | Gecertificeerd

2012 | CSA HP-UX 11iV3 | Gecertificeerd

2009 | Microsoft Certified Enterprise Admin | Gecertificeerd

2009 | TS: Microsoft Windows Vista Client; Configuring | Gecertificeerd

2009 | TS: Microsoft Server 2008 Active Directory; Configuring | Gecertificeerd

2009 | TS: Microsoft Server 2008 Network Infrastructure; Configuring | Gecertificeerd

2009 | TS: Microsoft Server 2008 Applications; Configuring | Gecertificeerd

2009 | Windows Server 2008 Pro; Administrator | Gecertificeerd

2009 | Windows Server 2008 Pro; Server Administrator | Gecertificeerd

2009 | ITIL V2; IT Service Management Foundation | Gecertificeerd

Opleiding

vd Velde IT Consultancy

2009 | Idee ICT - MCSE traject via UWV | Gecertificeerd

1997-2003 | HTO Mens en Informatica | Deelname

1997-2003 | HBO Tolk/Vertalen Engels/Spaans | Deelname

1997-2003 | HEAO Economisch Linguïstisch | Deelname

1997 | HAVO | Diploma

Talen

vd Velde IT Consultancy

Engels | Goed | Goed

Nederlands | Uitstekend | Uitstekend