Puppet

Commands

Puppet is een onderdeel op zich, maar ook een onderdeel van DevOps. Op deze pagina creëer ik een cheat sheet. Er zijn logischerwijs vele commando's. Daarentegen probeer ik wel een duidelijk overzicht te maken. Het zal voor een ieder handig zijn.

Beheer

In de informatica is Puppet een softwareconfiguratiebeheertool die zijn eigen declaratieve taal bevat om de systeemconfiguratie te beschrijven. Het is een modelgestuurde oplossing die beperkte programmeerkennis vereist om te gebruiken. Puppet wordt geproduceerd door Puppet, Inc, opgericht door Luke Kanies in 2005.
Infrastructure as Code (IaC)

--Add user--

user { "arjan":

  ensure => "present",

}

--Delete user--

user { "arjan":

  ensure => "absent",

}

--NTP Package installation--

package { "ntp":
ensure => "present",
}

--NTP File configuration--

file { "/etc/ntp.conf":
ensure => "present",
content => "server 0.centos.pool.ntp.org iburst\n",
}

--NTP Service startup--

service { "ntpd":
ensure => "running",
}