IT SECURITY

Secured by Design

SbD gelooft in kennis delen. Haar security specialisten werken nauw samen met Cincero IT en organiseren regelmatig kennissessies om elkaar op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelen binnen de ICT. Neem jouw voordeel met haar expertises. De security specialisten van SbD laten in hun demonstraties zien hoe een hacker te werk gaat en wat de gevaren zijn van het inloggen op openbare netwerken, het gebruikmaken van een onbekende USB-Stick, het verliezen van hardware en meer. Al haar demonstraties zijn gebaseerd op daadwerkelijke mogelijkheden in het bedrijfsleven en worden LIVE uitgevoerd. Kijk mee hoe snel een hacker te werk gaat..

Pentesting

Een penetratietest simuleert een aanval door cybercriminelen, ook wel red teaming genoemd. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden door gecertificeerde Ethical Hackers. Tijdens dit realistisch onderzoek volgen de specialisten van SbD dezelfde werkwijze die cybercriminelen in de praktijk hanteren. SbD test tevens de tegenmaatregelen die door de organisatie in geval van een aanval worden genomen. Het onderzoek zal worden afgerond door middel van een rapportage en presentatie.Alle vormen van aanvallen kunnen als test worden ingezet. In overleg worden de testscenario’s vastgesteld. Net als bij een daadwerkelijke aanval van een hacker zullen de securityconsultants voorafgaand aan het onderzoek beschikken over een beperkte hoeveelheid aan informatie over de aan te vallen systemen.
Zij zullen inventariseren welke systemen in gebruik zijn, wat de functies zijn en of hier kwetsbaarheden in aanwezig zijn. Vervolgens zullen zij zich met behulp van deze kwetsbaarheden toegang proberen te verschaffen tot vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom.

De onderzoeksvraag is dan ook en staat altijd centraal: Is het voor een kwaadwillende mogelijk toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom?


vd-velde-it-nl-consultancy-thumb-up

WEB FACING

De security specialisten zullen, binnen een bepaalde tijd, diverse technieken gebruiken om op zoek te gaan naar alle systemen die, vanaf het internet, te benaderen.

vd-velde-it-nl-consultancy-thumb-up

SOCIAL ENGINEERING

In dit onderzoek komt naar voren hoe vatbaar jouw medewerkers zijn voor een 'Social Engineering aanval'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende phishing E-mails of het 'lenen' van ‘USB-‘ sticks.

vd-velde-it-nl-consultancy-thumb-up

WIFI (WIRELESS)

De security specialisten gaan in en rondom jouw locatie op zoek gaan naar 'vulnerabilities' in jouw draadloze netwerk(en).

Cyberthreats