Privacy

Wij respecteren de privacy van u als bezoeker en uiteraard van onze klanten. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer onze dienstverlening. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze webdesign-, ICT- en hostingdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wanneer u een contactformulier op onze website invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die wij via onze website hebben verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. vd Velde IT Den Haag geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op vd Velde IT Den Haag of haar website; (b) de rechten of bezittingen van vd Velde IT Den Haag en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met u als belanghebbende.

Wanneer u op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt vd Velde IT Den Haag deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. vd Velde IT Den Haag beschermt uw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig op welke manier dan ook. Binnen ons bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Openbare gegevens domeinnaamhouders (Whois)

De ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) heeft bepaald dat de gegevens van de eigenaar van een domein openbaar moeten zijn. Deze gegevens worden openbaar gemaakt in de zogenaamde Whois database. Deze bevat de o.a. uw naam, postadres en e-mail adres. U bent uiteraard de eigenaar van uw domeinnaam.

Wanneer u als domeinhouder een gegronde reden hebt deze gegevens niet openbaar te laten worden kunt u schriftelijk een zogenaamd ‘opt-out verzoek’ indienen. Een commissie zal zich verdiepen in het belang van het zichtbaar zijn van de gegevens in de Whois database en het belang van u als domeinhouder waarbij u bezwaar heeft gemaakt tegen opname van uw gegevens in het openbare gedeelte van het registratieregister.

In geval van een .nl domeinnaam kunt u meer informatie vinden op de website van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Voor andere extensies kunt u terecht op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

privacy

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kunnen wij, wanneer u deze websites bezoekt, niet uw privacy garanderen. vd Velde IT Den Haag is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens, oftewel uw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die u op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Zo nu en dan kúnnen wij een digitale nieuwsbrief versturen waarmee wij relaties op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten. Uw e-mail adres wordt alleen expliciet met uw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van onze abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich kan afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van software genaamd ‘MailChimp’. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben expliciet MailChimp geen opdracht gegeven ons abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres:

vd Velde IT Den Haag
Asterstraat 34
2565 TV Den Haag
Nederland

Uiteraard is anno 2018 het ook mogelijk om ons te mailen via ons mailadres.

Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dient u zich te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, denkt u hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raden wij aan om ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.